موموکو

خط زن

موموکو

خط زن

باید نوشت ، ولو با قلم بی جوهر من

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

صوت تاریخ اسلام

مرجع دانلود صوتی حوزه

زمستان / اخوان ثالث

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت،
                              سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد، پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید، نتواند
که ره تاریک و لغزان است.

وگر دست محبت سوی کس یازی،
به اکراه آورد دست از بغل بیرون ـ 
که سرما سخت سوزان است.

نفس کز گرمگاه سینه می‌آید برون، ابری شود تاریک؛
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت!
نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم 
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟بلاگ جدید من

momoko2.blog.ir